Ons huidige onderwijs

Op IKC De Paersacker leren we kinderen mede verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces en ontwikkeling. De basis hiervoor ligt in het aanbieden van leuk, uitdagend, gevarieerd en waardevol onderwijs en het creëren van een veilige en geborgen cultuur.

Het onderwijsaanbod
Naast aandacht voor de cognitieve vakken, de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen en het eigen maken van 21st century skills, vinden we ontplooiing van creativiteit en talentontwikkeling ook belangrijk, zoals dans, drama, muziek en beeldende vorming.

Ieder kind doet er toe!
Wij gaan uit van de kwaliteiten van onze leerlingen en halen er uit wat erin zit. Onze ambitie is om elk kind na acht jaar goed voorbereid en aansluitend en passend bij zijn of haar kennen, kunnen en willen door te laten stromen naar het Voortgezet Onderwijs.

Een kleurrijke school
Onze school herbergt verschillende culturen. Dat maakt ons uniek! We leren van en met elkaar en respecteren dat we allemaal een andere achtergrond en eigen verhaal hebben. Dat verrijkt onze blik en ons handelen.

Een bevlogen team
Ons team bestaat uit 23 personen. Passie, professie en collegialiteit gaan hand in hand. Vanuit een gemeenschappelijke visie dragen zij de gezamenlijke verantwoordelijk voor ons onderwijs. Communicatie tussen leerkrachten, kinderen en ouders is hierbij belangrijk.

Ons toekomstige onderwijs
De wereld komt steeds dichter bij. Technologische ontwikkelingen die voorheen ‘ver van ons bed’ leken, bepalen steeds meer ons dagelijkse leven. In een rap tempo komen ze op ons af. Als school kunnen en willen we hier niet omheen. Tijd om ons onderwijs in te richten naar de toekomst.

IKC De Paersacker, daar maak je het
Daarom hebben we in 2019 een nieuwe visie ontwikkeld. Een visie die aansluit bij de huidige schoolcultuur, de leerlingen, de ouders, de wijk, de omgeving (Brainport) en de mondiale en maatschappelijke ontwikkelingen (de toekomst). Het ‘maakonderwijs’ zorgt hierbij voor de verbinding. 

We hebben deze visie samengevat in de slogan: ‘IKC De Paersacker, daar maak je het’. Benieuwd waar we naar toe werken? Lees hier alles over: ons toekomstige onderwijs.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl